Parafia Londyn LewishamPolska Misja Katolicka w Anglii i Walii

O parafii

Każda Polska Parafia w Anglii i Walii jest częścią Polskiej Misji Katolickiej zarejestrowanej jako Charity pod nazwą: The Polish Catholic Mission in England & Wales Registered Charity No 1119423.
Oficjalna nazwa naszej Parafii brzmi: The Local Polish Catholic Mission in Lewisham-Brockley, w skrócie LPCM Lewisham- Brockley Parish.

Rada duszpasterska

l. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37).

2. Rada to zespół i wiernych świeckich, który jest organem doradczym proboszcza.

Rada Ekonomiczno – Administracyjna

Kodeks Prawa Kanonicznego poleca powołać Parafialne Rady Ekonomiczne, których zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii (por. kan. 537 KPK).